Background Image
Previous Page  10 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 64 Next Page
Page Background

I

de flesta fall har det ingen större betydelse,

eftersom inget inträffar som gör det nödvän-

digt att studera vad det är som egentligen gäl-

ler. Men de gånger det blir aktuellt kommer du

troligen att finna att du inte får något stöd i det

finstilta, utan den som utformat villkoren har

all rätt på sin sida.

Jag studerade som exempel det finstilta i de

kontrakt bankerna tillhandahåller när vi tecknar

ett banklån. Det är bara att konstatera att det är

100% säkerhet och gardering för banken samt

sedan minst 100% extra säkerhet ovanpå detta.

När banken ensidigt förklarar dej oönskad som

låntagare gäller ingen uppsägning, utan om-

gående betalning av lånet. Och det behöver

inte vara några förseelser från din sida utan det

räcker med att banken tror att du i framtiden

kommer att få problem med dina betalningsför-

pliktelser.

Det är också så att den pant du lämnat, kan tas

i anspråk för eventuella framtida anspråk som

banken kan få på dig.

Anser banken att de har anledning att teckna

ditt namn, har dom också rätt till detta, om de

anser att det är att tillvarata bankens panträtt.

Allt detta är kanske inte någon nyhet för någon,

för troligen känner man till att lånar man i bank

kan man låta hoppet fara, om banken plötsligt

betraktar dig som oönskad kund.

Även om du inte gjort något fel.

Men tänker man efter lite närmare, så blir det

lite allvarligare. Som företagare jobbar och

sliter man för det mesta, för att klara vardagen

och behovet av rörelsekapital är ofta så stort att

man skriver på vad som helst för att få kapital.

Man bygger så småningom upp ett övervärde i

utrustningen man har och betraktar detta som

den pensionsförsäkring man aldrig fick råd att

teckna. Det kanske dock vore klokt att någon

gång fundera på vad som skulle hända om du

plötsligt skulle betraktas som inte önskvärd hos

banken och få dina lån uppsagda.

Erfarenhetsmässigt vet jag att det räcker med

att bankdirektören läser i morgontidningen att

en viss bransch bedöms osäker, för att lånet

skall vara uppsagt före lunch.

Att flytta lånet i det läget är

få förunnat att klara

och därför blir

det lätt exekutiv

auktion på säkerheten du lämnat. Den

säljs för lågt pris och räcker inte dina

övriga säkerheter till att klara resten

av skulden är konkursen nära och

din pensionsförsäkring borta.

Nu, när det är populärt att starta

eget, kan också kontakten med

banken snabbt utvecklas till

kris om man gör som banken

ofta föreslår.

Låt oss säga att du behöver 1 miljon i kapital

för att starta ditt företag.

Du får nej på banken och nej på Almi då de

inte ger pengar till rörelsekapital. Men, säger

banken, om du kan lämna inteckning på 1

miljon i ditt hus så kan vi ta den som säkerhet

och bevilja dig det lån du behöver till ditt före-

tag på 1 miljon.

- Bra, tänker du, då löser det sig. Du startar upp,

men inkörningsperioden blir dryg med ökade

kostnader samt kanske kundförluster, vilket gör

att det går dåligt.

Till slut klarar du inte att sköta lånet och banken

inkasserar sin säkerhet med exekutiv auktion på

ditt hus vid fel tidpunkt och som resultat ger

detta ett pris som är 0,5 miljoner lägre än det

borde ha varit. Pengarna räcker inte till skulden

och konkursen är ett faktum.

Du är nu utan både hus och företag.

Vad är då alternativet?

Lånar du i stället upp pengarna på ditt hus

personligen och lånat ut dem till företaget, för-

svinner visserligen pengarna ändå till under-

skottet i företaget, men du har huset kvar även

om du får förränta den högre belåningen. Då du

slipper ifrån att huset säljs exekutivt, förlorar

du inga pengar, och därför räcker kapitalet och

du slipper konkurs.

Jag träffade nyligen på en annan situation som

klart visar att detaljerna måste diskuteras i för-

väg.

Säljaren för ett av de större försäkringsbolagen

bekräftade att faktiska kostnader för återupp-

förande av ett hus efter eventuell brandskada

gällde för försäkringen. Det gick också att

teckna fullvärde eller första risk

valfritt, och vilket belopp premien

för fullvärde motsvarade om man i

stället valde första risk skulle man

också kunna få veta.

När försäkringsbrevet med full-

värde kom, begärde vi att få veta

vad premien i detta fall motsva-

rade som första risk.

Huvudkontoret uppgav då att

första risk inte gick att teckna och

verklig kostnad var inte aktuellt

utan det var marknadsvärde som

ingick i fullvärde.

Var då prisbilden på hus lågt i regionen

blev det kanske bara ett halvt hus som

uppfördes.

Jag ställde då frågan hur de bedömde

marknadsvärdet på ett hus om ett hus råkade

ut för brand och marknadsvärdet på hus och

tomt var till exempel 5 miljoner.

Huset är ju beroende av tomten, och tomten

utan hus beräknas vara värt 4,5 miljoner.

Är då huset värt 0,5 miljoner trots att återupp-

föringskostnaden är 3 miljoner och försäkring-

en gällde fullvärde?

Eller betyder det att huset inte har något

marknadsvärde alls, eftersom det är osälj-

bart utan tomt och alltså i verkligheten har 0 i

marknadsvärde?

Blir då ersättningen 0 trots att det var fullvärdes-

försäkrat?

Detta visste inte huvudkontoret utan skulle

återkomma så småningom.

Gjorde vi konsumenter rätt, borde vi upprätta

en frågelista med närgångna, finstilta frågor där

vi ber banker och försäkringsbolag att kryssa

och skriva i vad det som gäller och inte gäller

och vilka åtgärder som vidtages om fingerade

situationer uppstår.

Fick vi sen vår lista undertecknad borde den

vara svår att backa ur om det blir aktuellt i

framtiden att ta reda på vad som gäller eller inte

gäller.

Lycka till med

att tyda det fin-

stilta!

Text:

Roland Götblad

Har du läst det finstilta?

De 10 första som kommer till vår monter och

säger att de läst det finstilta i mäss-specialen

får boken "En småföretagares vardag" gratis!

I de flesta fall

har det ingen större bety-

delse därför att inget inträffar

som gör det nödvändigt att stu-

dera vad det är som egentligen gäl-

ler. Men de gånger det blir aktuellt

kommer du troligen att finna att du

har inget stöd i det finstilta utan

den som utformat villkoren

har all rätt på sin sida.

Handen på hjärtat –

Läser du det finstilta på de avtal du undertecknar?

10

Mäss-Special • MaskinExpo 2015