Background Image
Previous Page  7 / 45 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 45 Next Page
Page Background

DK-S 6/2015

7

Skogsmaskiner

Då dumprarna också av tradition tillhör entreprenörernas

maskinpark kan snart nog anläggningsfordon komma att

ingå i entreprenörernas utrustning.

Det senaste som hänt och blivit mycket omskrivet är att

Cordestam Maskin tagit in TATRA till Sverige.

Svante Cordestam och vd Anita Cordestam var på plats på

Mittia för att bedöma om kanske även skogstransportsek-

torn är mogna för lite mera terränggående fordon på samma

sätt som man tror sig ha konstaterat inom entreprenadsek-

torn- och transport av schaktmassor. I takt med att trans-

porter vid schaktarbeten allt oftare måste ske på allmän väg

har dumprarnas ensamrätt till dessa transporter naggats i

kanten genom de regler som där finns om axeltryck- bred-

der etc vilket begränsar nyttolasten.

Det är här som de terränggående fordonen kan ta upp kon-

kurrensen med dumprarna genom smala fordon och flera

axlar som ger högre nyttolast på allmän väg.

Om efterfrågan finns för denna typ av fordon även inom

skogstransportsektorn var Anita och Svante Cordestam där

för att bedöma.

Mercedes som annonserade om världsnyheter i sin monter

trodde ockå att det kanske fanns behov av mera terrängan-

passade fordon inom skog och anläggning och välkomnade

TATRA för att få draghjälp till Mercedes egna terränggående

ekipage som man på egen hand försökt lansera utan någon

större lycka enligt uppgift.

Den som lever får se hur det går men intrycket från Mittia

var att man hos både utställare och kunder är väl förankrade

genom rätt geografisk placering och en väloljad och okom-

plicerad organisation.

Mycket annat med anknytning till skog utan att direkt ha

med transporter att göra fanns naturligt nog också!

Bl a visade Bruks nya huggar för både skog och termina-

ler av avancerade konstruktioner i prislägen på 6-7 miljoner

vilket lite speglar hur den alltmer sofistikerade utrustningen

inom alla branscher ökar prisbilden på utrustning.

Ett orosmoln diskuterades dock både här och där på Mittia

och det var skogsbolagens allt kortare kontrakt på olika upp-

drag vilket naturligt nog kan begränsa investeringslusten då

investeringarna skall räknas hem på rimlig tid.

Text o foto Roland Götblad

Mit tia