Background Image
Previous Page  6 / 45 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 45 Next Page
Page Background

6

Skogsmaskiner

DK-S 6/2015

D

et finns två mässor i Sverige för den

tunga transportsektorn.Lastbilsmässan

på Elmia och Skogstransportmässan på

Mittia.

Den senare genomfördes 14-15 augusti

på sedvanligt sätt i Ljusdal och som

vanligt var alla där och det gällde

både utställare och besökare.

Sällan besöker man en mässa där

enigheten är så stor från både de

som säljer och köper att så här

vill man att en mässa för ut-

rustning för skogstranspor-

ter skall vara.

Och på samma sätt "som

sleven skall vara i grytan"

är det ganska självklart att en mässa med denna

inriktning skall avhållas i det område där en stor

del av skogen finns och också i mångt och mycket

dominerar näringslivet i denna del av landet.

Alla var alltså där från bilsidan med Volvo-Scania-

Mercedes och MAN och till dessa troligen 100%

av släptillverkarna med sina alltmera avancerade

välutrustade konstruktioner.

Till allt detta fanns givetvis skogskranar av alla

slag vilka nu nästan blivit som egna små maski-

ner i fråga om teknik men också i fråga om kom-

fort beträffande hytterna som trots sin litenhet är

utrustade som om man skulle sitta där och lasta

hela dagen istället för en stund då och då.

Vissa utställare visade också anläggningsfordon

vilka ju av tradition tillhör transport och åkarsek-

torn men som snart kan hamna inom entreprenad-

sektorns intresseområdet då de nu börjar göra

anspråk på att ersätta dumprar.

Skogstranspor tmässan