Background Image
Previous Page  4 / 45 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 45 Next Page
Page Background

x

DK-S 6/2015

4

Skogsmaskiner

Indians who do not leave footprints in the forest

D Olssons mask n AB

Återförsäljare och servicelämnare i Sverige:

Skåneröd 17 • 457 61 Hällevadsholm

Tel 0524-

500 30 • www.dolssonsmaskin.se

Entracon tillverkar 3 modeller av skotare

som alla går att få som combimaskiner,

och 3 modeller av skördare

– alla maskinerna har 8WD.

Storgatan 10 • 535 30 KVÄNUM

Tel. 0512-930 55

Fax 0512-931 33

från Din specialist på elverk & motorsvetsar

www.kvanumsjarn.se www.elverk.se

OBS! Alla priser exkl. moms. Res. för tryckfel

KVM SPECIAL ELVERK H 6510

Vårt stabila elverk H 6500 utrustat med överdimensionerad generator ”10 kva” för extra kraft vid start av motorer

eller kraftig 1 fas belastning t.ex. svetsning. 1-3 fas effekt 6.5 kva. Generatoreffekt 10 kva.

Motor Honda GX 390 13 hk

Klarar utan problem dessa maskiner m.m.

Kompressor 3-4 hk

1 fas svetslikriktare

t.ex.

EVM

Pico 162

eller Migatronic

Delta 160 E

Migsvets Migatronic 223

Nu 15.200:-

ord.pris 15.980:-

inkl. elstart

Ord. pris 18.880:-

Nu: 17:990:-

Lätt och kompakt.Slidebatteri infästning

ger ett smalt och ergonomiskt grepp.

inkl. 2 st 18 Volt 3 Amp batteri.

13 mm snabbchuck.

Nu 1.940:-

Ord.pris 4.025:-

med Mitsubishi eller John Deer

vattenkyld dieselmotor

för tyst och säker drift

SDMO DIESELELVERK

Motor alternativ

Hatz, Yanmar, Deutz eller Honda

Mobila elverk, reservkraft eller

stationär drift.

Lombardini, John Deer,

Perkins, Deutz.

Storlek 4 - 500 kva.

Tysk tillverkade

Elverk

Modell V 170, 45-170A

Mycket prisvärd motorsvets. Lämplig för lättare svetsning och

reparationsarbeten. Med 1-fas uttag till vinkelslip. Belysning mm

Motor Vanguard 10 hk.

Ca. pris................... 15.650:-

Modell H 200, 40-200 A

Vår mest sålda motorsvets. Med Honda 13 hk motor, mycket lättstartad och

tystgående. Svetsaggregat för allmänna svetsbehov. 1-3-fas på eluttaget.

Ca. pris...................21.780:-

Nu 11.950:-

Nu 15.990:-

MOTORSVETS-ERBJUDANDE

NU STARKARE PROGRAM TILL LÄGRE PRIS INKLUSIVE SVETSKABLAR 6+6 M.

Modell Weldarc 180, 50-200 A

Dieseldriven motorsvets. Med Kohler

dieselmotor.

Med 1fas uttag 4kva.

Ca. pris............ 28.405:-

Nu 24.980:-

.

Högtryckstvätt t.ex.

Kärcher hetvattentvätt

Modell HDS 7/16 C.

Storgatan 10 • 535 30 KVÄNUM

Tel. 0512-930 55

Fax 0512-9 1 33

från Din spec alist på elverk & m torsvetsar

ww.kvanumsjarn

.se

ww.elverk.se

OBS! Alla priser exkl. moms. Res. för tryckfel

KVM SPECIAL ELVERK H 6510

Vårt stabila elverk H 6500 utrustat med överdimensionerad generator ”10 kva” för extra kraft vid start av motorer

eller kraftig 1 f s belastning t.ex. svetsning. 1-3 as effekt 6.5 kva. Generatoreffe t 10 kva.

Motor Honda GX 390 13 hk

Klar r utan probl m dessa maskiner m.m.

Kompressor 3-4 hk

1 fas svetslikriktare

t.ex.

EVM Pico 162

eller Migatronic

Delta 160 E

Migsvets Migatronic 223

Nu 15.200:-

ord.pris 15.980:-

inkl. elstart

Ord. pris 18.880:-

Nu: 17 990:-

Lätt och ompakt.Slidebatteri i fästning

ger ett smalt och ergonomiskt grepp.

inkl. 2 st 18 Volt 3 Amp batteri.

13 mm snabbchuck.

Nu 1.940:-

Ord.pris 4.025:-

med Mitsubishi eller John Deer

vattenkyld dieselmotor

för tyst och säker drift

SDMO DIESEL LVERK

Motor alternativ

Hatz, Y nmar, D utz eller Honda

Mobila elverk, reservkraft eller

stationär drift.

Lombardini, John Deer,

Perkins, Deutz.

Storlek 4 - 500 kva.

Tysk tillverkade

Elverk

Modell V 170, 45-170A

Mycket prisvärd motorsvets. Lämplig för lättare svetsning och

repar tionsarbet n. Med 1-fas uttag till vinkelslip. Belysning mm

Motor Vanguard 10 hk.

Ca pris

..... .... 15.650:-

Modell H 2 0, 40-200 A

Vår mest sålda motorsv ts. Med Honda 13 hk motor, mycket lättstartad och

tystgående. Svetsaggreg t för allmänna svetsbehov. 1-3-fas på eluttaget.

Ca pris

.... ....21.780:-

Nu 11.950:-

Nu 15.990:-

MOTORSVETS-ERBJUDANDE

NU ST KA E PROGRAM TILL LÄG E PRIS INKLUSI SVETSK BLAR 6+6 M.

Mod l Weldarc 180, 50-200 A

Dies ldriven motorsv ts. Med Kohler

dieselmotor.

Med 1fas utt g 4kva.

Ca pris ..... .... 28.405:-

Nu 24.980:-

ring

rift.

00:-

Hög ryckstvätt t.ex.

Kärcher het attentvätt

Modell HDS 7/16 C.

H�österbjudande

Storgatan 10 • 535 30 KV

l. 0 -

0 -

e l

& t s e

w.kv m a

.

. l e .

OB ! Al a pris r x l. om Res. för try f l

L

Vårt sta ila elv r H 6 0 utr st t m v rdime si er ner tor

va” fö e tra raft vi st rt av mot r r

el r rafti 1 fas b l stni t. . sv tsnin . 1-3 s effe t 6. k a. G neratoreffekt

.

t r o d X 0

Kl

r ut p bl m es a

s i e m. .

K m res or -

fa s etslikri tare

t.ex.

EVM Pic

el er Mi atr ic

Delta

igs ets Mi atronic

15.

:-

ord.pris 15.

:-

i l. elst rt

rd. pris 18.

:-

u : :-

Lät ch k mpa t. lidebat eri infäst i

ger et smalt och er onomiskt gre .

inkl. st 18 V lt Am bat eri.

3 m snabbc c .

N .

:-

Ord.pris 4.025:-

its is i l

vat e kyld di selm t r

f r t st och säker rift

MO I EL LV

t r lt r ti

atz, Y nm r, De tz el er H

Mobil elv rk, reservkraft l r

stationär rift.

mbardini, J D r,

Perkins,

t .

torl k - 0

.

Ty k til

k

l

el

, -

Mycket pris ärd motors ets. Läm lig fö lät are svetsni c

repar ti sarbet n. ed 1-fas ut a til vin elslip. Bel s i g

M t r anguard 1 .

Ca pris

5.

:-

ell

, -

år mest sål a m tors ets. Me Honda 1 hk m t r, mycke lät startad oc

tyst åe . S etsaggre at för al männa svets e . -3-fas å el t a et.

Ca. pris.

21.

:-

N .

:-

Nu

.

:-

S-

ST A P A I

RIS I L I SV TS BL R

.

l Weldarc

, -

Dies l riven motors ets. ed K ler

dieselm t r.

ed 1fas t a

a.

Ca pris

8.

:-

N .

:-

ri

rift.

:-

H tr ckstvätt t.e .

Kärcher h tvat ent ät

M del D / .

�ö e bjudand

t

ta 535 0

Tel. 0512-930 55

Fax 0512-93

i

pe

e

! ll i

l.

.

. c l

i n r

ex

a

s i

f

n r

i

. .

16

Migsvets Migatronic 223

inkl. elstart

pa . l

i

s c

i e .

. s

i.

.

.9

r . ri 4.

:-

med Mitsubishi eller John Deer

f

E

Motor alternativ

Hatz

Mobila elverk, r servkraft eller

Lombardini, John Deer,

ä d

.

g

c

on

.

ut

t

.

n

n d 10 .

Ca. pri ................... .

-

.

y

. 0:-

5.

E

K

G

l

.

o .

Med 1fas uttag 4kva.

.

............ .

-

.

Högtryckstv .e .

ä

Modell HDS 7/16 C.

H�österbjudande

s r j dande

Vi har även bandlås i 3 olika längder både i

22 mm & 28 mm samt massa olika brodd!

Tel 0661-220 00 Alla tänkbara svets- & legojobb

Succén är ett faktum!

Kroken nött? Mycket kvar på länken?

Köp halvmånar och renovera!!

Broddsats 70 st 18x45x40 mm 1.198:- inkl frakt

Eco Log 560C - 2009

Motor:

Mercedes Benz

Motoreffekt:

258 hk

Driftstimmar:

10749

Kran:

11 m

Aggregat:

Log Max 4000FT

Däckdimension fram:

600x26,5

Däckdimension bak:

700x34

Eco Log 560C - 2010

Motor:

Mercedes Benz

Motoreffekt:

258 hk

Driftstimmar:

12900

Kran:

11 m

Aggregat:

Log Max 5000

Däckdimension fram:

600x26,5

Däckdimension bak:

700x34

Motor:

Mercedes Benz

Motoreffekt:

258 hk

Driftstimmar:

8610

Kran:

11 m

Aggregat:

Log Max 4000

Däckdimension fram:

710x26,5

Däckdimension bak:

710x34

Eco Log 560D - 2012

Eco Log 574C - 2012

Motor:

Mercedes Benz

Motoreffekt:

204 hk

Driftstimmar:

11400

Kran:

FC12 9,8 m

Däckdimension:

710x26,5

Allan Sundberg

(Norrland)

:

070-2308667

Sören Nilsson

(Västra Mellansverige)

:

070-6507200

Daniel Rehnberg

(Mellersta Norrland)

:

070-5231080

Hans Larsson

(Östra Mellansverige)

:

070-635 82 37

Kjell Lundkvist

(Östra &Västra Götaland & Dalsland)

:

070-532 74 00

Göran Packendorff

(Södra Götaland)

:

070-2715400

Se alla maskiner på

www.eco-log.com

Begagna

de maskiner ®