Background Image
Previous Page  2 / 45 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 45 Next Page
Page Background

Ansvarig utgivare:

Tony Törnström

Annonschef:

Ove Johansson

Redaktion:

Roland Götblad / Jeanette Persson

Annonsmaterial:

Gunilla Götblad

Annonsmaterial

:

Elektroniskt: InDesign/PDF

Material kan tas emot via E-mail eller FTP.

!

Eftertryck av text och bilder är ej tillåtet utan

tillstånd av DirektKontakt.

DirektKontakt SKOG med Biobränsle

Branschtidningen för förmedling av nya och begagnade skogs-

maskiner samt utrustning för skog och biobränsleproduktion.

Tidningen ges ut 10 gånger per år.

DirektKontakt ger även ut:

DirektKontakt ENTREPRENAD

med TRANSPORT för anläggningssektorn

Di rektkontakten!

Prenumeration 12 månader:

Sverige

300 SEK (exkl. moms)

Övriga Europa

650 SEK

Övriga utlandet

800 SEK

ISSN 2000-7175

2

DK-S 6/2015

I

ndustry Point Sweden AB Box 14001, 400 20 GÖTEBORG. Tel 0510-862 00. Fax 0510-862 20 Hemsida: www.cobraforlag.se DirektKontakt Affärstidning

en

Annonsavdelningen

Susanne Andersson 0723-26 10 55

susanne@cobraforlag.se

Conny Johansson

0723-16 10 55

conny@cobraforlag.se

Ove Johansson

0510-862 11

ove@cobraforlag.se

Material

Pressmaterial:

0510-862 00

jeanette@cobraforlag.se

Annonsmaterial:

0510-862 12

annons@cobraforlag.se

Under denna rubrik låter vi maskinleverantörerna och andra verksamma inom skogsbranschen framföra sitt budskap,

sina funderingar, synpunkter eller filosofera rent allmänt för DirektKontakts läsekrets.

I detta nummer kommer insändaren från Roland Götblad.

DirektKontakt Skog med Biobränsle

Utgivning 2015

Nr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sista materialdag 10/2 10/3 21/4 19/5 16/6 25/8 22/9 20/10 17/11 8/12

Utgivningsdag

20/1 20/3 4/5 29/5 26/6 4/9 2/10 30/10 27/11 18/12

Innehållsregister

Startsida

Skogsmaskiner samt utrustning

3

Biobränsle

31

Servicelämnare för Skogssektorn

37

Leverantörsregister för Skog

38

(För skogsmaskiner, aggregat, reservdelar etc)

Distributionsregister

DirektKontakt Skog med Biobränsle

är personligt adresserad och riktar

sig till beslutsfattare och ägare av

skogsmaskiner och maskiner för

biobränsleproduktion.

Nästa nummer av tidningen utkommer den 2 oktober!

Aktuellt närmaste tiden

Nedanstående uppgifter är inhämtade från olika mässarrangörer, officiella sammanställningar m m. Av olika orsaker kan ändringar ske varför angivna tidpunkter bör kontrolleras.

Kommande svenska skogsmässor 2016

13-14/5

Skog&Traktor

EMMABODA

3-4/6

Skogsmaskindagarna

KARLSKOGA

19-20/8

Mellanskogs Elmia

SALA

Kommande svenska skogsmässor 2017

24-26/5

Elmia World Bioenergy

JÖNKÖPING

7-10/6

Elmia Wood

JÖNKÖPING

September 2015

10-12

Entreprenad Expo

BORGEBY GÅRD

(strax utanför Lund)

www.entreprenadexpo.se

16-18

Forest Romania

Zizin

Ny skogsmässa som arrangeras

Rumänien

i Transylvanien i Rumäniens skogsrikaste om-

råden med brant terräng, grov skog och ett glest

skogsvägnät. En mässa om lösningar för just

denna typ av terräng.

www.forestromania.com

September 2015

22-24

Expo Biomasa

VALLADOLID

Int årligen återkommande biobränsle-

Spanien

mässa som i år arrangeras för 10:e gången.

www.expobiomasa.com

22-24

Elmia Park 2015

JÖNKÖPING

Mässa för professionell skötsel av utemiljöer.

www.elmia.se

Så var det då slut på semestern för denna gången och

dags att öka farten igen till normalt arbetstempo.

Medveten om att detta tar sin tid på normal väg,

gjorde jag som jag gjort senaste åren, för att snabbt

få upp arbetsvarvet och komma i form så att allt går

lättare.

Jag tog itu med tre ärenden som jag sparat för detta

ändamål och ringde i tur och ordning Luftfartsver-

ket - Skatteverket - Transportstyrelsen och Tullverket

och ställde frågor om vad som menades med olika

regler och hur dessa skulle tolkas i gällande före-

skrifter.

Det tog en dag med noll resultat efter att ha skickats

hit och dit, för att slutligen hamna hos tillfälliga se-

mestervikarier som i princip inte kände till vilka be-

stämmelser och regler som gäller.

Så nu är jag i form igen efter sedvanlig höjd stress-

nivå, över alla gällande regler som sällan någon kan

tyda och lämna bindande besked om.

Efter detta blev det dags att titta genom sommarens

post och tidningar och där fastnade jag för Svenskt

Näringslivs tidning "Entreprenör".

En intressant tidning där man på senare tid skärpt to-

nen och börjat prata klartext i reportagen.

Bra gjort av en organisation som ju tidigare var gan-

ska tam men som nu piggnat till och tar upp mycket

av det som kan få en företagare att lägga av och res-

ten att fundera extra över om de verkligen skall starta

det företag de tänkt.

Första artikeln var av näringsminister Mikael

Damberg som nu säger att "Sverige måste springa

snabbare".

Fler mindre företag måste vilja och våga växa

internationellt. "Nya kunder och export är nyckeln

till fler jobb och bättre välfärd i Sverige", säger

Mikael Damberg.

Troligen tyder detta på att det är svårt för regeringen

att få ihop pengar till budgeten, när man nu börjar

ge direktiv till företagen att de måste både vilja och

våga.

Kanske det är dags att upplysa Damberg om att vi

företagare själva bestämmer vad vi vill göra och om

vi vill driva företag överhuvudtaget.

Och det faktum jag inledde med att relatera till,

ökar definitivt inte lusten, när man tvingas att ägna

mycket tid åt att försöka få hjälp att tyda luddiga och

oklara regler.

Nästa artikel hade rubriken "Svenska företagare offer

för brysk skatteindrivning".

Skatten ska in till varje pris. Företagare drivs från

hus och hem och tvingas i konkurs innan de har fått

en ordentlig prövning i domstol.

"Sverige är ett känslokallt land när det kommer till

att betala skatt. Skatten kommer i första hand, till och

med före mänskliga rättigheter",

säger Jan Thörn-

hammar, advokat som drivit flera fall och vunnit mot

Sverige i Europadomstolen.

Artikeln handlar om ett antal fall där Skatteverket

uppmanat Kronofogden att sätta företagare i konkurs

innan prövning av skulden prövats i domstol. T ex

blev en bostad utmätt och såld för att täcka en skuld

på 6.721 kronor trots att det fanns andra tillgångar

att mäta ut.

Sverige fälls löpande i EU-domstolen men Skatte-

verket och Kronofogden tillsammans kör vidare med

sin utrotnings-

politik

mot

företagare som

ofta sköntaxe-

ras och det där-

igenom uppstått

en skuld enligt

Skatteverket.

Kronofogdarna

kör vidare då de

anser sig följa

svensk lagstift-

ning till punkt

och pricka.

Kanske gör Mikael Damberg klokt i att ge klara

direktiv till landets småföretag för att få dem att växa.

För frivilligt kan det bli dåligt med tillväxten, med

den erfarenhet allt fler fått av det ogenomträngliga

regelverk man är skyldig att följa i form av 1.273

lagar, 3.500 regler och 8.500 föreskrifter på till-

sammans ca 20.000 sidor.

Egentligen behöver man inte ringa någon myndighet

när man kommer tillbaka efter semestern för att gå

upp i varv, det räcker egentligen att ta del av verklig-

heten.

Kanske hjälper dessa rader er läsare att lättare

komma upp i arbetsvarv efter en förhoppningsvis

skön semester.

Med vänliga hälsningar

Roland Götblad

Slut på semestern

Roland Götblad