Background Image
Previous Page  10 / 45 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 45 Next Page
Page Background

På Skogsnolia visade John Deere bl a upp sitt nya produktprogram som

började lanseras på ElmiaWood 2013, där den senaste av de nya maskinerna,

skotaren 1110E IT4, började levereras under våren i år.

IT4-maskinerna är fulladdade med en hel del innovationer som gör stor

skillnad och ökar produktiviteten, samtidigt som de ofta sänker kostnaderna.

Kranspetssstyrningen har de flesta nu hört talas om och på Skogsnolia gavs

besökarna även chansen att testa den på riktigt.

Nya E-hytten

En annan nyhet var den

nya E-hytten som kom

under våren. Den är något

rymligare och levereras

nu på samtliga maskiner

som har medsvängande,

eller

medsvängande/

nivellerande hytt. Ökat

benutrymme, nya ma-

terial som är lättare att

underhålla och nya pla-

ceringar av flera funktio-

ner gör att den nya hytten

ökar förarnas komfort.

ForestSight

ForestSight handlar om att optimera maskinerna, optimera driftsäkerheten och

optimera produktionen. Systemet omfattar all service, från maskinunderhåll till

reservdelar, utbildning och hantering av maskinparken. Därmed kan man hålla

utnyttjandegraden och produktiviteten på optimalt hög nivå under maskinens

hela livslängd. Det finns flera alternativ bland vilka man kan välja just de Forest-

Sight-produkter och servicelösningar som passar just den egna verksamheten.

Basen i ForestSight är

JD Link

, ett system där John Deeres tekniker och

maskinägaren kan kommunicera med maskinen. Man kan se vart maskinen be-

finner sig, se produktion, förbrukningar och teknisk status hemma på datorn,

på mobilen eller surfplattan. Vid problem kan teknikern koppla upp sig mot

maskinen, ge föraren hjälp direkt, justera inställningar eller göra felsökningar,

utan att behöva åka ut till maskinen. Systemet är gratis de första 3 åren, så det

finns mycket att vinna på att aktivera det.

Under optimering av driftsäkerhet kommer

Timber Care Optimum

, som är

ett nytt servicekontrakt. Kontrakten kommer att registreras i ett nytt system hos

John Deere och maskinen sänder information till systemet, så verkstaden kan

planera servicen tillsammans med kunden.

Att teckna ett servicekontrakt ger garanti upp till 9000 maskintimmar, längre

serviceintervall (färre servicetillfällen och mer tid till produktion) och lägre

kostnader. JD Link kompletteras med

TimberOffice

som är programmet

maskinägaren använder för sina analyser och uppföljningar.

Text & foto: Jeanette Persson

Med dieseltanken på plats. Stöldskyddat och ändå tillgängligt.

Som vanligt hade John Deere heltäckande utrustning för alla åldrar och behov

x

DK-S 6/2015

10

Skogsmaskiner

John Deere på Skogsnolia