Background Image
Previous Page  44 / 44
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 44
Page Background

Avs:

DirektKontakt

Förlagsvägen 3

533 74 HÄLLEKIS

ADRESSÄNDRING!

Kryssa över den gamla adressen och fyll i den nya adressen.

Klipp hela fliken och returnera snarast. Tack för hjälpen.

POSTTIDNING

B

Ny adress........................................................................

........................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tel ........................................................................... ................................................

m a d e

i n

i l s b o

,

s w e d e n

FLER OCH STÖRRE

MUSKLER.

NYA VIKTKLASSER.

www.smpparts.com youtube.smpparts.com

facebook.smpparts.com linkedin.smpparts.com

Dennis Håkansson, konstruktör - SMP Parts AB

NYHET!

Vi har utökat och utvecklat vårt produktutbud med två nya

SMP Tiltrotatorer:

ST12

för maskiner i viktklassen 8 - 12 ton

ST18

för 16 - 18 ton

Läs mer om fördelarna med generation 4

på: smpparts.com

2

års

garanti