Background Image
Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

2

Entreprenadmaskiner

DK-E 7/2015

Tryckt av V-TAB, Aröd.

ISSN 1652-831X

DirektKontakt ENTREPRENAD med Transport

Branschtidningen för förmedling av nya och

begagnade maskiner och fordon inom sektorerna

Anläggningsmaskiner - Återvinning - Transport,

samt utrustning

Tidningen ges ut 10 gånger per år.

DirektKontakt ger även ut:

DirektKontakt SKOG med Biobränsle

Utgivning 2015

Nr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sista materialdag 27/1 24/2 7/4 5/5 2/6 11/8 8/9 6/10 3/11 1/12

Utgivningsdag

6/2 6/3 17/4 18/5 12/6 21/8 18/9 16/10 13/11 11/12

Prenumeration 12 månader:

Sverige

300 SEK (exkl. moms)

Övriga Europa

650 SEK

Övriga utlandet

800 SEK

ISSN 2000-7183

Ansvarig utgivare:

Tony Törnström

Annonschef:

Ove Johansson

Redaktion:

Roland Götblad / Jeanette Persson

Annonsmaterial:

Gunilla Götblad

Annonsavdelningen

Susanne Andersson 0723-26 10 55

susanne@cobraforlag.se

Conny Johansson

0723-16 10 55

conny@cobraforlag.se

Ove Johansson

0510-862 00

ove@cobraforlag.se

Material

Pressmaterial:

0510-862 00

jeanette@cobraforlag.se

Annonsmaterial:

0510-862 12

annons@cobraforlag.se

Annonsmaterial

Elektroniskt: InDesign/PDF

Material kan tas emot via E-mail eller FTP.

!

Eftertryck av text och bilder är ej tillåtet utan

tillstånd av DirektKontakt.

Industry Point Sweden AB Box 14001, 400 20 GÖTEBORG. Tel 0510-862 00. Fax 0510-862 20 Hemsida: www.cobraforlag.se DirektKontakt Affärstidn

ingen

Aktuellt den närmaste tiden

Nedanstående uppgifter är inhämtade från olika mässarrangörer, officiella sammanställningar m m. Av olika orsaker kan ändringar ske varför angivna tidpunkter bör kontrolleras.

Distributionsregister

DirektKontakt Entreprenad med Transport är

personligt adresserad och riktar sig till besluts-

fattare och ägare inom sektorerna Anläggning,

Grus & Återvinning – Sönderdelning –

Biobränsle – Lätta Transportfordon samt

Transportutrustning för anläggningssektorn

Nästa nummer av tidningen utkommer den 16 oktober!

Under denna rubrik låter vi maskinleverantörerna och andra verksamma inom entreprenadbranschen framföra sitt budskap,

sina funderingar, synpunkter eller filosofera rent allmänt för DirektKontakts läsekrets.

I detta nummer kommer insändaren från Daniel Smedenman, VD för Maskin Mekano AB.

Di rektkontakten!

Mässor 2016

24-26/5

Elmia World Bioenergy

JÖNKÖPING

Mässan ingår som en av tre delar i den sk "Inter-

national Wood Biorefining Week som består av

International Pulp & Paper Week, World Bioen-

ergy och Bioeconomy Innovation Forum.

www.elmia.se/wordbioenergy

26-28/5

Maskin Expo 2016

STOCKHOLM

Stor anläggningsmässa strax utanför Arlanda.

Senast (2015) kom det ca 22.000 besökare till

mässans drygt 400 utställare.

www.maskinexpo.se

Mässor 2016

11-17/4

Bauma 2016

MÜNCHEN

Den 31:e internationella fackmässan

Tyskland

för maskiner för anläggning, bygg-, gruv- b r a n -

schen samt för tillbehör till dessa områden. S e -

nast (2013) hade mässan 3420 utställare från 57

länder och ca 530.000 besökare från 200 länder.

www.bauma.de

13-14/5

Skog & Traktor

EMMABODA

Skogsmässa på Emmaboda flygbana med, visning

och demonstrationer av allt från stora skogs-

maskiner och terränggående fordon till flistuggar,

motorsågar, skydds- och jaktkläder och tillbehör

www.skogtraktor.se

Mässor 2016

2-4/6

Svenska Maskinmässan

STOCKHOLM

Ny anläggningsmässa där det enligt arrangören

skall finns möjligheter att testa maskiner, göra

affärer, nätverka och äta gott.

Speciellt för mässan är att endast Maskin-

Leverantörernas medlemmar får vara utställare.

Mässan arrangeras på Solvalla.

www.maskinmassan.se

14-16/6

Euro Mine Expo 2016

SKELLEFTEÅ

Int gruvmässa med inriktning på industri-

mineral- och gruvbranschen

www.eurominexpo.se

Innehållsregister

Startsida

Entreprenadmaskiner

3

Utbildning

4

Leverantörsreg Anläggning, Grus & Återvinning 27

Återvinning & Sönderdelning

28

Lätta Lastbilar & utrustning

30

Leverantörsreg Lätta Transportfordon

32

Transport för anläggningssektorn

33

Leverantörsreg Lastbilar, Släp, Påbyggnader

36

Nästan alla företag behöver hela tiden utveckla

sina produkter och sitt erbjudande.

Det finns de som helt enkelt frågar kunden vad de

vill ha. Andra tittar på sina konkurrenter och här-

mar mer eller mindre oblygt deras erbjudande.

Men det vi alla drömmer om är ju att se vägen

innan kunderna och konkurrenterna gör det, och

skapa nya lösningar som verkligen utvecklar

marknaden på djupet.

Men ibland går det fel.

Som leverantörer leder vi kunderna in i en åter-

vändsgränd. I kross- och sorteringsbranschen är

det många som signalerar detta nu. När de mobila

maskinerna kom så var det en nödvändighet för att

utveckla branschen och låta produktionen komma

närmre förbrukarna, och för att få fler timmar

på maskinerna när kapaciteten allt eftersom blev

större än avsättningsmöjligheterna från respektive

täkt.

Men nu har vi kommit till vägs ände.

Fokus på mobilitet har blivit oproportionerligt.

Det är trots allt i produktion och inte under trans-

port som pengarna ska tjänas in.

Vi har fått en produktion med många och åter-

kommande oplanerade stopp och där åtkomsten

för service och underhåll i många fall är ytterst

begränsad för att för mycket hänsyn tagits till

mobiliteten och för lite till produktionen.

Och detta har skett under en tidsperiod då många

andra delar av industrin i stort sett lyckats elimi-

nera oplanerade stopp genom förebyggande

underhåll.

Vi har fått en logistik kring produktionen där vi

bär runt ofantliga mängder material med hjul-

lastare, kostnader som inte ökar förädlingsvärdet

på produkten överhuvudtaget.

Men framförallt har vi fått en maskinpark som

formligen slukar bränsle. Trots att kapaciteten

ökat kraftigt så är dieselförbrukningen per produ-

cerat ton många gånger sämre idag än på 70-talet.

Den utvecklingen är inte smickrande, och tyvärr är

nog vår bransch i stort sett ensamma om den.

Vi verkar i en bransch där vår verksamhet inver-

kar på naturen. Det finns många, många bra ex-

empel på företag som gör detta på ett utmärkt och

ansvarfullt sätt. Men vi borde också göra det på

ett så resurssnålt sätt som möjligt. Det är ett om-

råde där vår bransch borde vara ledande, och där

har vi ett gemensamt ansvar som leverantörer och

användare.

För att lyckas med det måste vi utveckla vår in-

terna logistik och elektrifiera våra anläggningar.

Det tjänar både miljön och plånboken på.

Daniel Smedenman

VD Maskin Mekano AB

När utvecklingen hamnar i en återvändsgränd

Daniel Smedenman