Branschböcker

Cobra Förlag ger ut faktaböcker som beskriver maskiner och fordon som sålts på svenska marknaden mellan åren 1962 – 2010.

Beställ här.

Titta på sidor ur 2010 års utgåva.

Böckernas historia

1962 var det år då första utgåvan av boken Entreprenadmaskiner såg dagens ljus. Många tusen maskintyper och modeller har under åren konstruerats, saluförts, kommit och gått på den svenska marknaden. De har alla något gemensamt, nästan alla finns presenterade och dokumenterade i någon av alla de årgångar av böckerna som har utgivits av Cobra Förlag AB.

När de första entreprenadböckerna gjorts dröjde det bara ett år innan det var dags för den första boken för transportsektorn - Lastfordon.
Åren rullade på och under tiden blev böckerna allt mer omfattande. Truckar kom in i bilden och Lastfordon blev Lastfordon med Godshantering.

År 1985 övertogs utgivningen av böckerna Entreprenadmaskiner och Lastfordon med Godshantering av oss på Cobra Förlag AB i Hällekis. Böckerna lades under lupp och en omfattande omarbetning av böckerna gjordes. Ett tabellsystem infördes för att göra det lättare för läsaren att jämföra uppgifterna mellan de olika maskinfabrikaten.
Anläggnings Skogsmaskiner infördes som en del i Entreprenadboken som efter anpassning till branschen kom att döpas om till Anläggningsmaskiner med Skog.

I samband med milleniumskiftet var det dags för en ny utgåva och nu fick boken ett helt nytt utseende och upplägg.

Eftersom vi hade märkt att en skogsmaskinförare helst ville ha en skogsbok, ett åkeri helst ville se t ex en lastbil på framsidan av "sin bok" och entreprenadmaskinägaren tyckte det var trevligast med en framsida inom den egna branschen, gjordes nu boken om helt.

I en bok med hårda pärmar samlades nu de olika branscherna Anläggning, Skog, Transport och Återvinning i en och samma bok, men med fyra olika omslag och med olika inbördes ordning. De fyra nya böckerna blev: Anläggning, Transport, Skog och Återvinning. Med placering sist i boken, men väl så viktigt, ligger en omfattande avdelning för tillbehör och kringutrustning.

Varje branschbok fick nu sin egen framsida, med branschens aktuella sidor placerade i början av boken, men där alla de övriga branschernas sidor följer som bonus. Bokens utgivning skedde vartannat år och läsaren, som nu bara behövde köpa en bok, fick ändå tillgång till alla övriga branschers uppgifter som kan vara av intresse när man läser en annons eller är intresserad av att byta in en maskin från en bransch man kanske inte kan på sin hands fem fingrar.

2005/2006 trycktes böckerna för första gången med ett flertal sidor i fyrfärg. Detta mottogs så väl av läsarna att boken fr o m 2007/2008 års upplaga trycktes helt i färg! Fr.o.m. denna upplaga ingick Transportboken som en del i Anläggning, Skog och Återvinning och läsaren hittar över 1200 färgbilder som illustrerar den svenska marknadens maskiner, fordon och utrustning dessa år.

Att sammanställa alla uppgifter till böckerna var ett digert jobb och 2009/2010 trycktes den sista utgåvan i denna serie av omfattande maskinsammanställningar.

Böckerna är unika i sitt slag, efterhand har vissa årgångar tagit slut, men fortfarande finns några ex av de flesta upplagorna kvar för beställning.


Cobra Förlag AB